Naše ordinace nabízí:potvrzení řidičského průkazu a jeho prodloužení po 65 letech věku
potvrzení zbrojního průkazu
vystavení potravinářského průkazu
pro účely státní správy sociálního zabezpečení
formulářů pro domovy seniorů a domovy s pečovatelskou službou
formulářů úrazového pojištění


Vyšetření prováděná přímo v ordinaci:měření cukru v krvi glukometrem
EKG vyšetření
pulzní oxymetrie – měření koncentrace kyslíku v krvi
CRP
TOKS
pracovnělékařské služby
ošetření nepojištěných osob za přímou úhradu
Úkony nehrazené pojišťovnou jsou zpoplatněny podle ceníku.