Sledování a léčba pacientů s diabetem 2. typu (cukrovkou)

diabetes mellitus (cukrovka) se rozděluje na dva základní typy - 1.typu, která je způsoben autoimunní destrukcí tzv. beta buněk, která tvoří ve slinivce břišní inzulin, jehož léčba je možná jen pomocí inzulinu a který je léčen na diabetologii, tvoří asi 7% celkových případů diabetu.

Většinu případů tj. kolem 90% tvoří 2.typu diabetu, což je heterogenní skupiny onemocnění, jejichž společným výsledkem je nepoměr mezi produkcí a potřebou inzuloinu v těle. Dříve byl označován jako tzv. stařecký, což je označení nepřesné, protože tímto typem při vysokém stupni obezity mohou trpět už starší děti.

Je to ten typ onemocnění, kdy je důležitá aktivní spolupráce pacienta s lékařem, t.j. snaha o dodržování režimových opatření, kam patří správná dieta, pohybová aktivita, pravidelné docházení na kontroly a samozřejmě pravidelné užívání léků.

Čím dříve je tento typ diabetu zjištěn a léčen, tím déle se uchová vlastní produkce inzulinu a tím i event. potřeba si v pozdějších stadiích onemocnění inzulin aplikovat. Nejdůležitějším profitem časné diagnostiky a léčby je ale snížení nebo alespoň oddálení vzniku komplikací tohoto onemocnění, kam patří především vznik srdečního infarktu a cévních mozkových příhod a pro diabetes specifický typ postižení očí, ledvin a periferních nervů.

V péči o pacienty s diabetem můžeme nabídnou letité zkušenosti s komplexní péčí o diabetiky ve fakultní nemocnici.

Zaregistrujte se u nás:
- komplexní péče na jednom místě
- 20 let praxe v interních a specializovaných ambulancích
- diabetologie, endokrinologie, kardiologie, EKG, CRP
- moderní vybavení