Diagnostika a terapie akutních a chronických onemocnění

akutní onemocnění jsou náhle vzníiklé poruchy zdraví většinou infekčního původu, která při správné léčbě většinou do 3 týdnů odezní. K léčbě těchto stavů s výhodou používáme dg. virových a bakteriálních infekcí pomocí přístoje na měření CRP, což je marker v naší krvi, a s hotovým výsledkem do 2minut po odběru kapky krve pak stanovíme, zda jsou či naopak nejsou k léčbě potřebná antibiotika.

Typickým příkladem neinfekčního akutního onemocnění je infarkt myokardu, k jehož diagnostice máme k dispozici EKG. Jako chronická onemocnění pak označujeme většinou tzv. civilizační onemocnění, která současná medicína umí léčit, ale neumí je zcela vyléčit.

Jedná se např. o hypertenzi/vysoký tlak/, diabetes /cukrovku/, onemocnění srdce a plic a řadu dalších. Jejich léčení má ale naprosto klíčový význam, protože snižuje riziko vzniku nevratných komplikací jako je např. srdeční infarkt či mozková cévní příhoda, vede k prodloužení života a hlavně k udržení jeho kvality.

Zaregistrujte se u nás:
- komplexní péče na jednom místě
- 20 let praxe v interních a specializovaných ambulancích
- diabetologie, endokrinologie, kardiologie, EKG, CRP
- moderní vybavení