Pravidelné očkování a doporučená nepovinná očkování pro dospělé

Nabídka očkování se řídí aktuálních epidemilogickou situací při očkování do ciziny pak dle doporučení hygieniků.

Zaregistrujte se u nás:
- komplexní péče na jednom místě
- 20 let praxe v interních a specializovaných ambulancích
- diabetologie, endokrinologie, kardiologie, EKG, CRP
- moderní vybavení