Standardní prohlídky k vyplnění různých tiskopisů

Zde se nejčastěji jedná o žádosti o lázeňskou léčbu, ale patří sem i různé potvrzení pro pojišťovny či zaměstnavatele.

Zaregistrujte se u nás:
- komplexní péče na jednom místě
- 20 let praxe v interních a specializovaných ambulancích
- diabetologie, endokrinologie, kardiologie, EKG, CRP
- moderní vybavení